Вход
Music
Clock
MENU
Vip Friends
Friends
 • БгМафия
 • CS-BG
 • CS-PZGAMING
 • Sunday, 04.23.2017, 2:52 PM
  Welcome Guest

  Zbot за начинаещи - инсталация, команди

  В тази статия ще научите всичко за Zbot - как да го инсталирате, пуснете, както и някои полезни команди + още...


  Инсталация на Zbot

  1. Изтегли ботовете
  CS-bg.info | Mirror (втория линк е резервен)

  Добра идея е да направите резервно копие на текущите си настройки за всеки случай. Изберете си - копирайте цялата папка cstrike някъде, или само файла "liblist.gam" защото в него се правят промените.

  2. Разархивирайте
  Появява се папка cstrike, копирайте я във вашата директория, където ви е инсталиран CS-а. Заместете съществуващата папка cstrike.

  3. Почвайте да играете
  Това е. Инсталирахте си успешно Zbot! Сега стартирайте Counter-Strike, направете "New Game". След това ще трябва да добавите ботовете в играта. За да направите това, използвайте или конзолата, или натиснете копчето "H". Като го натиснете ще ви излезе командно меню, откъдето избирате какви ботове да добавите (теро, контра) трудността им и т.н.
  Ако предпочитате конзолата, командите за нея са дадени по-надолу в статията.

  Когато за пръв път влезе бот, Zbot ще анализира картата. Така автоматично се създават така наречените waypoints. Анализирането отнема от 10сек. до 5 минути, в зависимост колко голяма е картата. Когато приключи процеса, Zbot ще рестартира картата и вече сте готови за игра!
  Zbot Analyzing map


  Команди за Zbot

  1. Промяна на бутона за командното меню
  По подразбиране командното меню се извиква от бутона "H". За да го промените, отворете конзолата и напишете:

  bind "button" "+commandmenu"
  unbind "H"

  2. Команди за ботовете

  BOT CONTROL

  bot_add bot_add_t bot_add_ct

  С по-горните команди се прибавят ботовете. "bot_add" ще добави бот към отбора, посочен от "bot_join_team" cvar. "bot_add_t" и "bot_add_ct" кара бота да се присъедини към съответния отбор.

  bot_kill <name, "all">

  Тази команда приема името на бота или думата "all" - като при нея убива всички ботове.

  bot_kick <name, "all">

  Тази команда приема името на бота или думата "all" - като при нея киква всички ботове.

  bot_knives_only
  bot_pistols_only
  bot_snipers_only
  bot_all_weapons

  Тези команди са шорткъти които нагласят bot_allow_* cvars съответно.

  BOT Контрол

  bot_difficulty [0-3]

  Този cvar определя трудността на всички новосъздадени ботове (вече добавените ще си останат със трудността, при която са били създадени). 0 = лесно, 1 = нормално, 2 = трудно, 3 = експерт. Стойности по-големи от 3 са автоматично понижени на 3.

  bot_quota <minimum number of bots>

  Нагласяйки този cvar на ненулева стойност ще накара дадения брой ботове да бъдат добавени в играта. Ако бот бъде кикнат, нов бот се добавя за да запълни квотата. За да деактивирате квотата, нагласете я на 0.

  bot_prefix <string>

  Посочения <string> ще бъде префикснат към името на всички, добавени в последтвие, ботове. Това е полезно за "clan-tagging".

  bot_join_team [ct, t, any]

  Определя към кой отбор да се присъединяват ботовете.

  bot_join_after_player [0,1]

  При ненулева стойност, ботовете ще чакат да се присъедини поне 1 човек, за да влязат и те.

  bot_allow_pistols
  bot_allow_shotguns
  bot_allow_sub_machine_guns
  bot_allow_rifles
  bot_allow_machine_guns
  bot_allow_grenades
  bot_allow_snipers
  bot_allow_shield

  Всички команди от типа "bot_allow" могат да бъдат 0 или 1. При 0, ботовете няма да си купят или да използват дадения тип оръжие.

  bot_allow_rogues [0,1]

  При стойност 1, позволява на ботовете от време на време да стават немирни. Rogue ботовете просто вървят и стрелят и отговарят на всички радио команди с "Negative".  NAVIGATION MESH EDITING
  Всяка от следните bot_nav_ команди действа на навигационния mesh, позволявайки ръчно настройване на автоматично научените данни. Препоръчително е командите да се бинднат към някои копчета за по-лесно редактиране.
  ВНИМАНИЕ: Няма "undo" действие (връщане на зад). Запазвайте си navigation mesh-овете често.

  bot_nav_mark
  Маркира текущо избраната nav area за по-късни операции.

  bot_nav_delete
  Изтрива маркираната nav area.

  bot_nav_split
  Разделя маркираната nav area на две нови nav area-и, заедно с бялата split линия.

  bot_nav_merge
  Съединява маркираната nav area със предишно маркираната nav area в нова, единична nav area. Съединяването ще настъпи само ако двете area-и са в еднакъв размер по merge линията.

  bot_nav_connect
  Създава еднопосочна връзка от маркираната area към текущо избраната area, казвайки на ботовете, че могат да ходят от маркираната area до избраната area. За повечето area-и, ще искате да свържете area-ите и в двете посоки. Въпреки това, за някои "jump down" area-и, ботовете могат да се движат еднопосочно, и не могат да се върнат на другата.

  bot_nav_disconnect
  Дискънектва Всички връзки от текущо маркираната area с текущо избраната area.

  bot_nav_begin_area
  bot_nav_end_area
  Тези две команди позволяват създаването на нови nav areas. "bot_nav_begin_area" маркира ъгъла на area-та. "bot_nav_end_area" маркира срещуположния ъгъл на area и я създава. За да откажете операцията, пуснете "bot_nav_begin_area" командата отново.

  bot_nav_splice
  Създава нова nav area между маркираната в момента area и текущо избраната area, като свързва новата ареа бидирекционално. Тази команда е особено полезна за създаване на преливачи nav area-и.

  bot_nav_crouch
  Обозначава избраната area като"crouch", изисквайки ботовете да пълзят (клекнат) за да минат през нея.

  bot_nav_jump
  Обозначава маркираната като "jump". Това подсказва на ботовете, че трябва да скочат за да прекосят аrea-та.

  NAVIGATION MESH PROCESSING
  bot_nav_analyze
  Анализира навигационния mesh за да определи Approach Points и Encounter Spots. Това може да отнеме няколко минути, в зависимост от размера и сложността на картата.
  БЕЛЕЖКА: Тази команда изисква един бот да бъде в играта. Препоръчителната процедура е да запазите mesh-а, да добавите бот и бързо да въведете bot_analyze.

  bot_nav_save
  Запазва текущия navigation mesh на диска. Навигационния mesh ("nav" файл) е автоматично именуван съответно името на картата. Например, ако картата е de_dust.bsp, nav файла ще бъде de_dust.nav.

  bot_nav_load
  Изчиства текущия navigation mesh, и го зарежда от диска.

  NAV MESH EDITING
  bot_nav_edit [0,1]
  Нагласяйки този cvar на 1 позволява ръчно настройване на навигазионния mesh на ботовете. След като е активиран edit режима може да се ползват bot_nav_* командите.

  bot_nav_zdraw <height value>
  Тази стойност определя колко високо над земята да се рисуват "nav mesh"-овете под nav edit режима. Ако терена е много неравен, може да бъде полезно увеличичаването на тази стойност от 10 до 15. По подразбиране е 4.

  bot_quicksave [0,1]
  При стойност 1, фазата на анализиране на картата ще бъде прескочена. Това е полезно при ръчното настройване на nav файловете. Забележете, че без анализа, ботовете няма да се оглеждат наоколо както трябва.

  DEBUGGING - дебъгване
  bot_walk [0,1]
  Форсира всички ботове да ходят (забранява бягането).

  bot_stop [0,1]
  При стойност единица всички ботове ще спрат да се движат и да отговарят.

  bot_show_nav [0,1]
  При стойност единица nav mesh-а се очертава покрай всеки бот.

  bot_show_danger [0,1]
  При стойност единица, "danger" във всяка nav area е очертан като вертикална линия. Сините линии представляват опасност за CT-тата, а червените - за Т-тата.

  bot_traceview <value>
  Ползва се за вътрешно дебъгване на bot навигацията.

  bot_debug <value>
  Ползва се за вътрешно дебъгване на боведението на ботовете.


  MISC
  bot_about
  Показва версията и информация за автора на ботовете

  bot_goto_mark
  Кара един бот от картата да се придвижи към центъра на маркираната в момента area. Това е полезно за тестване на проходимостта на специфични части на navigation-ния mesh.

  Деинсталация на Zbot

  Ако сте направили резервно копие на liblist.gam просто го преместете обратно в /cstrike папката и заменете текущия. Ако не сте направили бекъп, отворете liblist.gam с wordpad/notepad.

  gamedll "dlls\zbotcz.dll"

  Заменете този ред с

  gamedll "dlls\mp.dll"

  Запазете и затворете Wordpad/Notepad. Деинсталацията е приключена. Въпреки това, файловете на Zbot са все още там, но не се използват. Така че ако искате да инсталирате отново Zbot, направете обратното на ънинстал процедурата.


  Video [CS]
  Dust 2 only
  Dust2 Only 213.145.115.80:4001
  Deathrun
  Deathrun 213.145.115.80:4002
  Гласувайте за нас
  BGtop
  ИНФО
  Сайтат е направен с намерение да ви помогне за сичко което ви трябва за Counter Strike ! ;)